TECH Kup 22.02.2021 08:15

Microsoft Corp.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywa.

Na wykresie dziennym trwa rozwój piątej fali starszego poziomu (5), w ramach której występuje fala 3 of (5). W obecnym momencie trwa rozwój trzeciej fali młodszego poziomu iii of 3, w ramach której powstała fala (iii) of iii, oraz rozwija się korekta lokalna (iv) of iii. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena wzrośnie ku poziomom 265.00–285.00. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 211.45.

więcej