TECH Kup 30.06.2020 08:08

Intel Corp.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywa.

Na wykresie 4-godzinowym dobiegł końca rozwój spadkowej korekty starszego poziomu jako fali 2 of (3), oraz zaczęło się formowanie fali 3 of (3). W obecnym momencie powstała pierwsza fala młodszego poziomu i of 3, oraz dobiegł końca rozwój korekty lokalnej jako fali ii of 3, w ramach której występuje fala (c) of ii. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 68.00–70.00. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 56.25.

więcej