TECH Sprzedaj 21.09.2021 07:54

Bank of America Corp.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku ceny aktywa.

Na wykresie dziennym trwa formowanie piątej fali starszego poziomu 5, w ramach której dobiegł końca rozwój fali (3) of 5. W obecnym momencie trwa formowanie korekty lokalnej jako czwartej fali (4) of 5, w ramach której powstała fala A of (4), dobiegł końca rozwój fali B of (4), oraz występuje fala C of (4). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomom 35.62–33.26. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 42.93.

więcej