@TraderHieu

-5.82 %
Zyskowność
Prowizja 30%

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

Podsumowanie

Wietnam
Kraj
16 dni
W rankingu
~14 000 USD
Aktywa osobiste
~2 200 USD
Aktywa kopiujących traderów
3
Liczba kopiujących traderów
6 ryzyko
0%
Czerwiec 2020
0%
Lipiec 2020
0%
Sierpień 2020
0%
Wrzesień 2020
0%
Październik 2020
0%
Listopad 2020
0%
Grudzień 2020
0%
Styczeń 2020
0%
Luty 2021
0%
Marzec 2021
-0.51%
Kwiecień 2021
-5.34%
maj 2021
ryzyko0
Czerwiec 2020
ryzyko0
Lipiec 2020
ryzyko0
Sierpień 2020
ryzyko0
Wrzesień 2020
ryzyko0
Październik 2020
ryzyko0
Listopad 2020
ryzyko0
Grudzień 2020
ryzyko0
Styczeń 2020
ryzyko0
Luty 2021
ryzyko0
Marzec 2021
ryzyko6
Kwiecień 2021
ryzyko6
maj 2021
0
Czerwiec 2020
0
Lipiec 2020
0
Sierpień 2020
0
Wrzesień 2020
0
Październik 2020
0
Listopad 2020
0
Grudzień 2020
0
Styczeń 2020
0
Luty 2021
0
Marzec 2021
2
Kwiecień 2021
3
maj 2021

Popularne narzędzia:

XAUUSDm
Spot Gold
19
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
68.4%
Zyskowność
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
13
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
84.6%
Zyskowność
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
13
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
61.5%
Zyskowność
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
13
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
30.8%
Zyskowność
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
11
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
18.2%
Zyskowność
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
9
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
44.4%
Zyskowność
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
9
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
77.8%
Zyskowność
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
9
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
55.6%
Zyskowność
NZDJPYm
New Zealand Dollar to Japanese Yen
8
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
12.5%
Zyskowność
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
8
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
87.5%
Zyskowność

Pokaż według instrumentów

167
Transakcje, razem
88.6%
Waluty
11.4%
Metale