@TONYFX2020

73.61 %
Zyskowność
Prowizja 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Podsumowanie

Wietnam
Kraj
292 dni
W rankingu
~25 000 USD
Aktywa osobiste
~0 USD
Aktywa kopiujących traderów
0
Liczba kopiujących traderów
4 ryzyko
0%
Październik 2020
0%
Listopad 2020
0.24%
Grudzień 2020
5.74%
Styczeń 2020
6.25%
Luty 2021
11.53%
Marzec 2021
3.36%
Kwiecień 2021
4.98%
maj 2021
2.29%
Czerwiec 2021
3.01%
Lipiec 2021
6.37%
Sierpień 2021
13.67%
Wrzesień 2021
ryzyko0
Październik 2020
ryzyko0
Listopad 2020
ryzyko0
Grudzień 2020
ryzyko0
Styczeń 2020
ryzyko0
Luty 2021
ryzyko4
Marzec 2021
ryzyko4
Kwiecień 2021
ryzyko3
maj 2021
ryzyko6
Czerwiec 2021
ryzyko5
Lipiec 2021
ryzyko3
Sierpień 2021
ryzyko3
Wrzesień 2021
0
Październik 2020
0
Listopad 2020
0
Grudzień 2020
0
Styczeń 2020
0
Luty 2021
0
Marzec 2021
0
Kwiecień 2021
0
maj 2021
0
Czerwiec 2021
0
Lipiec 2021
0
Sierpień 2021
0
Wrzesień 2021

Popularne narzędzia:

EURUSDm
Euro to US Dollar
252
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
66.7%
Zyskowność
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
98
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
58.2%
Zyskowność

Pokaż według instrumentów

350
Transakcje, razem
100%
Waluty