@Alpha Man

PHAM VO VUONG HOANG

0.00 %
Zyskowność
Prowizja 25%

Whoever you are - a business executive, a scholar, an elderly woman or a member of staff, when entering a room, you should be the first to greet people.

Dù bạn là ai – giám đốc doanh nghiệp, học giả, phụ nữ lớn tuổi hay một sιɴʜ viên, khi bước vào phòng, bạn nên là người đầυ tiên chào mọi người.

profitability fluctuates 10-15% a month
Mức sinh lời giao động 10-15% /1 tháng

#5sgold-fx.com

Podsumowanie

Wietnam
Kraj
7 dni
W rankingu
~5 100 USD
Aktywa osobiste
~0 USD
Aktywa kopiujących traderów
0
Liczba kopiujących traderów
6 ryzyko
0%
Październik 2020
0%
Listopad 2020
0%
Grudzień 2020
0%
Styczeń 2020
0%
Luty 2021
0%
Marzec 2021
0%
Kwiecień 2021
0%
maj 2021
0%
Czerwiec 2021
0%
Lipiec 2021
0%
Sierpień 2021
0%
Wrzesień 2021
ryzyko0
Październik 2020
ryzyko0
Listopad 2020
ryzyko0
Grudzień 2020
ryzyko0
Styczeń 2020
ryzyko0
Luty 2021
ryzyko0
Marzec 2021
ryzyko0
Kwiecień 2021
ryzyko0
maj 2021
ryzyko0
Czerwiec 2021
ryzyko0
Lipiec 2021
ryzyko0
Sierpień 2021
ryzyko6
Wrzesień 2021
0
Październik 2020
0
Listopad 2020
0
Grudzień 2020
0
Styczeń 2020
0
Luty 2021
0
Marzec 2021
0
Kwiecień 2021
0
maj 2021
0
Czerwiec 2021
0
Lipiec 2021
0
Sierpień 2021
0
Wrzesień 2021