@EA_ViP_Gold_2020

-99.99 %
Zyskowność
Prowizja 30%

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:
Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.
Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.
Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.

Podsumowanie

Wietnam
Kraj
420 dni
W rankingu
~1 USD
Aktywa osobiste
~0 USD
Aktywa kopiujących traderów
0
Liczba kopiujących traderów
2 ryzyko
11.2%
Listopad 2020
28.74%
Grudzień 2020
-18.67%
Styczeń 2020
-99.28%
Luty 2021
4.32%
Marzec 2021
7.25%
Kwiecień 2021
17.87%
maj 2021
-100%
Czerwiec 2021
0%
Lipiec 2021
0%
Sierpień 2021
0%
Wrzesień 2021
0%
Październik 2021
ryzyko4
Listopad 2020
ryzyko6
Grudzień 2020
ryzyko6
Styczeń 2020
ryzyko6
Luty 2021
ryzyko9
Marzec 2021
ryzyko4
Kwiecień 2021
ryzyko4
maj 2021
ryzyko6
Czerwiec 2021
ryzyko4
Lipiec 2021
ryzyko2
Sierpień 2021
ryzyko2
Wrzesień 2021
ryzyko2
Październik 2021
0
Listopad 2020
0
Grudzień 2020
0
Styczeń 2020
0
Luty 2021
0
Marzec 2021
0
Kwiecień 2021
0
maj 2021
0
Czerwiec 2021
0
Lipiec 2021
0
Sierpień 2021
0
Wrzesień 2021
0
Październik 2021

Popularne narzędzia:

XAUUSD
Spot Gold
3300
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
71.6%
Zyskowność
EURUSD
Euro to US Dollar
412
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
75.7%
Zyskowność
GBPUSD
British Pound to US Dollar
401
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
80.5%
Zyskowność
XAGUSD
Spot Silver
51
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
68.6%
Zyskowność
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
1
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
0%
Zyskowność

Pokaż według instrumentów

4165
Transakcje, razem
80.5%
Metale
19.5%
Waluty