မှာရောင်းချ
0.01
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၂၆
1.20700
1.21188
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21188
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၅
1.21118
1.20879
0.00000
1.21800
အမြတ်
-4.15 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20879
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21800
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၃
1768.42
1833.82
0.00
0.00
အမြတ်
-65.60 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1768.42
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-65.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1833.82
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၀၆
52227.47
57230.88
0.00
42000.00
အမြတ်
-50.14 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
52227.47
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-50.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
57230.88
အမြတ်ရယူခြင်း
42000.00
ကူးယူခြင်း
211.46 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၄
0.00%
-64.11%
0.00
0.00
အမြတ်
-838.54 USD
asiang
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-838.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
211.46 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00