ရောင်းချမှု
0.16
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၆
1.37654
1.37516
0.00000
1.37204
အမြတ်
0.22 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37654
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37516
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37204
ရောင်းချမှု
0.12
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၅၁
1.37556
1.37516
0.00000
1.37204
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37556
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37516
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37204
ရောင်းချမှု
0.23
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၅၅
1.37454
1.37516
0.00000
1.37204
အမြတ်
-0.14 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37516
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37204
ရောင်းချမှု
0.28
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၁၆
1.37407
1.37516
0.00000
1.37204
အမြတ်
-0.31 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37407
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37516
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37204