ကူးယူခြင်း
3 691.91 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၅၄
-39.17%
-57.18%
0.00
0.00
အမြတ်
-1 312.09 USD
son168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 312.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3 691.91 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00