ရောင်းချမှု
5
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၅၅
1053.35
1063.90
0.00
988.00
အမြတ်
-52.77 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1053.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-52.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1063.90
အမြတ်ရယူခြင်း
988.00
ရောင်းချမှု
5
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
1053.82
1063.90
0.00
988.00
အမြတ်
-50.42 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1053.82
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-50.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1063.90
အမြတ်ရယူခြင်း
988.00
ရောင်းချမှု
3
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၃၈
1048.33
1063.90
0.00
988.00
အမြတ်
-46.73 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1048.33
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-46.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1063.90
အမြတ်ရယူခြင်း
988.00
ရောင်းချမှု
3
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၈
1047.64
1063.90
0.00
988.00
အမြတ်
-48.80 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1047.64
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-48.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1063.90
အမြတ်ရယူခြင်း
988.00