ရောင်းချမှု
0.05
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၄၀
1544.62
1793.16
0.00
0.00
အမြတ်
-1 320.75 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1544.62
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 320.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1793.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၁၈:၂၀
1625.13
1792.94
0.00
0.00
အမြတ်
613.48 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1625.13
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
613.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1792.94
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၁၈
1595.06
1792.94
0.00
0.00
အမြတ်
760.58 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1595.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
760.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1792.94
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၇:၁၀
1580.00
1792.94
0.00
0.00
အမြတ်
822.23 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၅၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1580.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
822.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1792.94
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၂
1555.00
1793.16
0.00
0.00
အမြတ်
-1 256.85 USD
XAUUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1555.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 256.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1793.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00