ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၁၉
0.69950
0.72947
0.00000
0.00000
အမြတ်
347.27 USD
CADCHFm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
347.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72947
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000