ရောင်းချမှု
0.1
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
1.21333
1.21404
1.25334
1.21254
အမြတ်
-0.06 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21333
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.25334
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21404
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21254
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
1.21448
1.21379
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21448
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21379
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
0.85913
0.85927
0.89914
0.85834
အမြတ်
-0.02 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.89914
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85834
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၂၁
1.21945
1.21379
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21945
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21379
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၆
1.22427
1.21379
0.00000
1.22959
အမြတ်
-0.43 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22427
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21379
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22959
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၁
1.22545
1.21379
0.00000
1.22971
အမြတ်
-0.48 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22545
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21379
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22971
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၀
1.22634
1.21379
0.00000
1.22971
အမြတ်
-0.52 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22634
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21379
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22971
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၂၇
1.22886
1.21379
0.00000
1.22976
အမြတ်
-0.62 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22886
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21379
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22976