ရောင်းချမှု
0.12
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
109.298
109.363
113.298
109.208
အမြတ်
-0.07 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.298
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
113.298
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.363
အမြတ်ရယူခြင်း
109.208
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၅၂
1.21569
1.21053
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.21 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21569
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21053
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၂၁
1.21945
1.21053
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21945
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21053
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၆
1.22427
1.21053
0.00000
1.22959
အမြတ်
-0.57 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22427
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21053
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22959
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၁
1.22545
1.21053
0.00000
1.22971
အမြတ်
-0.62 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22545
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21053
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22971
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၀
1.22634
1.21053
0.00000
1.22971
အမြတ်
-0.65 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22634
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21053
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22971
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၂၇
1.22886
1.21053
0.00000
1.22976
အမြတ်
-0.76 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22886
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21053
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22976