ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၇
118.814
126.352
0.000
0.000
အမြတ်
211.36 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
118.814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
211.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.352
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၂၁
117.972
126.381
0.000
0.000
အမြတ်
-235.73 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၀၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.972
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-235.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.381
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000