ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
106.487
104.750
0.000
0.000
အမြတ်
-71.95 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
106.487
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-71.95 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.750
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၀
1.07508
1.07717
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.87 EUR
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07508
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.87 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07717
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၄၃
9502.22
11015.10
0.00
0.00
အမြတ်
-75.51 EUR
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9502.22
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-75.51 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
11015.10
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၄
1.15882
1.18610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-112.31 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15882
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-112.31 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
1.34066
1.31574
0.00000
0.00000
အမြတ်
-84.48 EUR
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.48 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31574
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၉
1.12367
1.18610
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12367
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၅
107.118
104.750
0.000
0.000
အမြတ်
-97.58 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-97.58 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.750
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
107.491
104.750
0.000
0.000
အမြတ်
-113.20 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.491
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-113.20 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.750
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
120.697
124.248
0.000
0.000
အမြတ်
-148.26 EUR
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.697
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-148.26 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.248
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
1.24526
1.29646
0.00000
0.00000
အမြတ်
-223.15 EUR
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-223.15 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29646
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
1.12300
1.18610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-262.85 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-262.85 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
0.94357
0.90815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-159.15 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94357
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-159.15 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
1.35943
1.31574
0.00000
1.36813
အမြတ်
-145.92 EUR
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35943
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-145.92 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31574
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36813
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
107.863
104.750
0.000
0.000
အမြတ်
-131.14 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.863
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-131.14 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.750
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
0.96177
0.90815
0.00000
0.00000
အမြတ်
-243.11 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-243.11 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.1
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၅
31.307
41.558
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
31.307
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.558
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
1.10074
1.18610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-357.23 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10074
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-357.23 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
71.452
76.677
0.000
0.000
အမြတ်
-453.02 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.452
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-453.02 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.677
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
0.66395
0.73197
0.00000
0.00000
အမြတ်
-606.33 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-606.33 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
70.302
76.677
0.000
0.000
အမြတ်
-273.33 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
70.302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-273.33 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.677
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
70.306
76.677
0.000
0.000
အမြတ်
-273.17 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
70.306
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-273.17 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.677
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
0.65315
0.73197
0.00000
0.00000
အမြတ်
-699.17 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65315
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-699.17 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၂၀
68.404
76.677
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
68.404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.677
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
69.416
76.677
0.000
68.427
အမြတ်
-309.95 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
69.416
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-309.95 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.677
အမြတ်ရယူခြင်း
68.427
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
0.63076
0.73197
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63076
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
0.98078
0.90815
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98078
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90815
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၈
0.86982
0.91490
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86982
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91490
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
114.626
124.248
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.248
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
0.64512
0.73197
0.00000
0.63156
အမြတ်
-385.81 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-385.81 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63156
ဝယ်ယူမှု
1
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
38.28
36.68
0.00
0.00
အမြတ်
-1.56 EUR
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.28
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.56 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
36.68
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00