ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
0.69723
0.69337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.51 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69723
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.51 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၆
135.341
134.550
0.000
0.000
အမြတ်
-34.44 EUR
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
135.341
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-34.44 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၂
0.93830
0.94203
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.44 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93830
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.44 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.94203
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၁
1785.27
1797.62
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 EUR
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1785.27
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1797.62
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
107.491
107.240
0.000
0.000
အမြတ်
-11.23 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.491
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-11.23 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.240
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
120.697
121.669
0.000
0.000
အမြတ်
-41.73 EUR
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.697
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-41.73 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.669
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
1.24526
1.25471
0.00000
0.00000
အမြတ်
-43.61 EUR
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.61 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25471
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
1.12300
1.13454
0.00000
0.00000
အမြတ်
-51.30 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.30 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.13454
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
0.94357
0.94201
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.46 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94357
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.46 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.94201
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
1.35943
1.36162
0.00000
1.36813
အမြတ်
5.93 EUR
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35943
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.93 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36162
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36813
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၂၃
98.26
97.53
0.00
0.00
အမြတ်
-0.85 EUR
#JPM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
98.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.85 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
97.53
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၄
38.036
39.673
0.000
0.000
အမြတ်
1.05 EUR
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.036
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
1.05 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
39.673
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
107.863
107.240
0.000
0.000
အမြတ်
-29.49 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.863
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.49 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.240
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
0.96177
0.94201
0.00000
0.00000
အမြတ်
-92.09 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-92.09 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.94201
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.1
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၅
31.307
39.702
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
31.307
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
39.702
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
1.10074
1.13454
0.00000
0.00000
အမြတ်
-149.95 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10074
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-149.95 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.13454
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
71.452
74.362
0.000
0.000
အမြတ်
-252.65 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.452
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-252.65 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
74.362
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
0.66395
0.69341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-273.97 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-273.97 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
70.302
74.362
0.000
0.000
အမြတ်
-174.11 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
70.302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-174.11 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
74.362
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
70.306
74.362
0.000
0.000
အမြတ်
-173.95 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
70.306
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-173.95 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
74.362
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
0.65315
0.69341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-370.95 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65315
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-370.95 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၂၀
68.404
74.362
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
68.404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
74.362
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
69.416
74.362
0.000
68.427
အမြတ်
-211.49 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
69.416
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-211.49 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
74.362
အမြတ်ရယူခြင်း
68.427
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
0.63076
0.69341
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63076
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
0.98078
0.94201
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98078
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.94201
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၃၂
106.065
107.241
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
106.065
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.241
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၈
0.86982
0.90427
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86982
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90427
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
114.626
121.669
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.669
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၅၀
105.489
107.241
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၂၀:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
105.489
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.241
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၄၉:၂၈
1.07358
1.13454
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၄၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07358
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.13454
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
0.64512
0.69341
0.00000
0.63156
အမြတ်
-223.10 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-223.10 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63156
ဝယ်ယူမှု
1
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
38.28
35.12
0.00
0.00
အမြတ်
-2.99 EUR
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.28
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.99 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
35.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
0.05
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၁၀
1463.42
1797.62
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 EUR
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1463.42
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1797.62
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
0.05
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၀၉
1580.64
1797.62
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 EUR
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1580.64
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1797.62
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00