ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၅
110.523
110.875
0.000
0.000
အမြတ်
13.75 EUR
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.523
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
13.75 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.875
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၅၅
0.96640
0.97752
0.00000
0.00000
အမြတ်
-53.50 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96640
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.50 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.97752
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၄၃
1.20178
1.20059
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.02 EUR
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20178
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.02 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20059
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.15
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၄၆
0.87946
0.88043
0.00000
0.00000
အမြတ်
12.26 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87946
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
12.26 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88043
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၄၃
132.598
133.210
0.000
0.000
အမြတ်
-28.67 EUR
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၉:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.598
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.67 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.210
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၅
110.772
110.875
0.000
0.000
အမြတ်
2.69 EUR
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.772
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2.69 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.875
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၁၀
133.412
133.210
0.000
0.000
အမြတ်
11.98 EUR
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.412
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
11.98 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.210
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၁၅
65.228
65.210
0.000
0.000
အမြတ်
-0.83 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
65.228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.83 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
65.210
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၃၃
1.05660
1.05408
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.18 EUR
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05660
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.18 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05408
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၈
1.19362
1.20059
0.00000
0.00000
အမြတ်
-71.56 EUR
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-71.56 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20059
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၀
1.06129
1.05408
0.00000
0.00000
အမြတ်
-35.43 EUR
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06129
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.43 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05408
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၀
111.709
110.875
0.000
0.000
အမြတ်
-37.28 EUR
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၀၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-37.28 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.875
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.15
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၀၃
0.88332
0.88043
0.00000
0.00000
အမြတ်
-55.91 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88332
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.91 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88043
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၃
0.88823
0.88043
0.00000
0.90206
အမြတ်
-93.72 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88823
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-93.72 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88043
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90206
ဝယ်ယူမှု
0.15
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၀၇
0.89160
0.88043
0.00000
0.90217
အမြတ်
-199.00 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89160
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-199.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88043
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90217
ရောင်းချမှု
0.05
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၄၅
1.18902
1.20059
0.00000
0.00000
အမြတ်
-58.46 EUR
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18902
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-58.46 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20059
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၀၂
134.351
133.108
0.000
135.467
အမြတ်
-54.33 EUR
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၀:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.351
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-54.33 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.108
အမြတ်ရယူခြင်း
135.467
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၁၆
0.89607
0.88043
0.00000
0.90228
အမြတ်
-91.72 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၅:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89607
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-91.72 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88043
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90228
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၃၁
0.90547
0.88043
0.00000
0.00000
အမြတ်
-145.10 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90547
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-145.10 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88043
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၃၅
132.625
133.210
0.000
0.000
အမြတ်
-28.74 EUR
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.625
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.74 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.210
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၉
1.17298
1.20059
0.00000
0.00000
အမြတ်
-134.33 EUR
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၁၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17298
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-134.33 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20059
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.15
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၁
0.59950
0.60032
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.29 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.59950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.29 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.60032
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၂၅
0.59126
0.60032
0.00000
0.00000
အမြတ်
-44.18 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.59126
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.18 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.60032
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၀၆
0.58914
0.60032
0.00000
0.00000
အမြတ်
-53.99 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၄:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.58914
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.99 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.60032
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000