ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
24.515
24.622
24.815
24.425
အမြတ်
-5.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
24.515
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
24.815
အမြတ်
-5.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.622
အမြတ်ရယူခြင်း
24.425
ဝယ်ယူမှု
0.15
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
24.917
24.602
24.367
25.077
အမြတ်
-241.13 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
24.917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
24.367
အမြတ်
-241.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.602
အမြတ်ရယူခြင်း
25.077
ဝယ်ယူမှု
3
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၀
125.16
115.02
0.00
0.00
အမြတ်
-31.19 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
125.16
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-31.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
115.02
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00