ရောင်းချမှု
0.04
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၀၁:၀၇
1487.80
1493.56
0.00
1474.57
အမြတ်
-23.84 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1487.80
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-23.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1493.56
အမြတ်ရယူခြင်း
1474.57
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၈
1544.74
1493.38
0.00
0.00
အမြတ်
-257.80 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1544.74
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-257.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1493.38
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၅၉
1315.09
1493.56
0.00
1305.00
အမြတ်
-178.67 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1315.09
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-178.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1493.56
အမြတ်ရယူခြင်း
1305.00