ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၁၆
1.10094
1.09969
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.15 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10094
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09969
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၀၁
0.70692
0.70359
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.42 USD
AUDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70692
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70359
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၂
1.56026
1.56293
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.84 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.56026
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.56293
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၀:၁၀
1743.40
1745.24
0.00
0.00
အမြတ်
1.64 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1743.40
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1745.24
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၅၉
109.744
109.108
0.000
0.000
အမြတ်
5.73 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.744
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
5.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၀၅
151.689
149.961
0.000
0.000
အမြတ်
15.63 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.689
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
15.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၁:၄၂
1.36882
1.37442
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.70 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36882
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၈:၁၂
1.79174
1.79871
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.53 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.79174
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.79871
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၆:၀၄
0.85817
0.86894
0.00000
0.00000
အမြတ်
14.60 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85817
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
14.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86894
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၁၆
1.28931
1.26551
0.00000
0.00000
အမြတ်
25.65 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
25.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26551
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၄၀
1784.13
1745.24
0.00
0.00
အမြတ်
-39.09 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1784.13
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-39.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1745.24
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၅၈
141.900
149.961
0.000
141.250
အမြတ်
-74.08 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-74.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
141.250
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၄၈
141.800
149.961
0.000
141.250
အမြတ်
-75.00 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-75.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
141.250
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၂၆
141.784
149.961
0.000
141.250
အမြတ်
-75.15 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.784
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-75.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
141.250
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၃:၂၅
139.385
149.961
0.000
0.000
အမြတ်
-97.13 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
139.385
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-97.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၀၁
136.182
149.961
0.000
136.000
အမြတ်
-126.49 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.182
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-126.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
136.000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၃၃
134.486
149.961
0.000
134.300
အမြတ်
-142.03 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.486
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-142.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
134.300
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၂၇
134.490
149.961
0.000
134.400
အမြတ်
-142.00 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.490
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-142.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
134.400
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၇
137.187
149.961
0.000
136.750
အမြတ်
-117.28 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
137.187
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-117.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.961
အမြတ်ရယူခြင်း
136.750