ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၁၇:၂၆
0.66238
0.64217
0.00000
0.69983
အမြတ်
-2.02 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66238
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64217
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69983
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၂၉
0.89124
0.85220
0.00000
0.90113
အမြတ်
-2.94 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89124
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85220
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90113
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၀
0.89723
0.85220
0.00000
0.90141
အမြတ်
-10.18 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89723
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85220
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90141
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၀၂
0.89793
0.85220
0.00000
0.90141
အမြတ်
-10.34 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89793
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85220
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90141