ရောင်းချမှု
0.05
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၄၀
1.84911
1.83572
0.00000
1.82356
အမြတ်
0.4638
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.84911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.83572
အမြတ်ရယူခြင်း
1.82356
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၁၇:၂၆
0.66238
0.65508
0.00000
0.69983
အမြတ်
-0.73
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၅:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66238
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69983
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၂၉
0.89124
0.87947
0.00000
0.90113
အမြတ်
-0.8757
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89124
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.87947
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90113
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၀
0.89723
0.87947
0.00000
0.90141
အမြတ်
-3.9641
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89723
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.87947
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90141
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၀၂
0.89793
0.87947
0.00000
0.90141
အမြတ်
-4.1204
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89793
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.87947
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90141
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၂၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၅၆
33.65%
-79.45%
0.00
0.00
အမြတ်
85.28
Komeng86
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
85.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00