ရောင်းချမှု
0.11
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၀
1.95430
1.96101
0.00000
0.00000
အမြတ်
-49.32 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.95430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-49.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96101
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၀၆
1.95175
1.96101
0.00000
0.00000
အမြတ်
-67.23 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.95175
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-67.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96101
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၅၄
1.95175
1.96101
0.00000
0.00000
အမြတ်
-67.23 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.95175
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-67.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96101
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၃၇
1.94927
1.96101
0.00000
0.00000
အမြတ်
-84.65 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၄၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94927
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96101
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၄
136.244
135.111
0.000
0.000
အမြတ်
-10.69 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
135.111
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
136.313
135.111
0.000
0.000
အမြတ်
-11.33 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.313
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-11.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
135.111
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၄၀
136.399
135.111
0.000
0.000
အမြတ်
-12.12 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.399
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-12.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
135.111
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၈
136.481
135.111
0.000
0.000
အမြတ်
-12.88 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.481
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-12.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
135.111
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၅၈
136.586
135.111
0.000
0.000
အမြတ်
-13.85 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-13.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
135.111
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၀၅
136.648
135.111
0.000
0.000
အမြတ်
-14.43 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.648
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
135.111
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
136.697
135.111
0.000
0.000
အမြတ်
-14.88 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.697
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
135.111
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၂၃:၃၅
0.99776
0.98977
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.17 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၂၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99776
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.98977
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000