ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၂
0.92772
0.92615
0.96270
0.92451
အမြတ်
1.60 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92772
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.96270
အမြတ်
1.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92615
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92451
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၄
0.92521
0.92615
0.96270
0.92451
အမြတ်
-1.11 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92521
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.96270
အမြတ်
-1.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92615
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92451
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၁
0.92270
0.92615
0.96270
0.92451
အမြတ်
-3.83 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92270
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.96270
အမြတ်
-3.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92615
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92451