ကူးယူခြင်း
0.18 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
27.96%
-42.06%
0.00
0.00
အမြတ်
-1 160.26 USD
CIKGOJES
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 160.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00