ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၀၂
111.859
114.244
114.865
111.290
အမြတ်
-20.98 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.859
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
114.865
အမြတ်
-20.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.244
အမြတ်ရယူခြင်း
111.290
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၄:၀၃
111.609
114.244
114.865
111.290
အမြတ်
-23.16 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.609
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
114.865
အမြတ်
-23.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.244
အမြတ်ရယူခြင်း
111.290
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၇
111.358
114.244
114.865
111.290
အမြတ်
-25.36 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.358
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
114.865
အမြတ်
-25.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.244
အမြတ်ရယူခြင်း
111.290
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၀၂
111.111
114.244
114.865
111.290
အမြတ်
-27.52 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.111
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
114.865
အမြတ်
-27.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.244
အမြတ်ရယူခြင်း
111.290
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
110.862
114.244
114.865
111.290
အမြတ်
-29.70 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.862
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
114.865
အမြတ်
-29.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.244
အမြတ်ရယူခြင်း
111.290