ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၄၅
1488.24
1502.80
0.00
1470.00
အမြတ်
-26.24 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1488.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-26.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1502.80
အမြတ်ရယူခြင်း
1470.00
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၅
1439.16
1502.80
0.00
1410.00
အမြတ်
-62.04 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1439.16
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-62.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1502.80
အမြတ်ရယူခြင်း
1410.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၂၈
1.09920
1.09955
0.00000
1.10000
အမြတ်
0.54 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09920
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09955
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
1.10900
1.09955
0.00000
1.11500
အမြတ်
-9.15 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09955
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11500
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၂၉:၄၈
1.12199
1.09955
0.00000
1.13500
အမြတ်
-21.89 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၂၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12199
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09955
အမြတ်ရယူခြင်း
1.13500
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၄၀
1.13065
1.09955
0.00000
0.00000
အမြတ်
-30.58 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13065
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09955
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၄၀
1.13768
1.09955
0.00000
0.00000
အမြတ်
-37.65 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13768
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09955
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000