ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၀၂
1477.70
1476.18
1488.00
1450.00
အမြတ်
1.48 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1477.70
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1488.00
အမြတ်
1.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1476.18
အမြတ်ရယူခြင်း
1450.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၄၁
108.723
108.749
107.700
109.700
အမြတ်
0.29 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.723
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
107.700
အမြတ်
0.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.749
အမြတ်ရယူခြင်း
109.700
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၃၄
0.65069
0.65457
0.65800
0.64050
အမြတ်
-3.97 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65800
အမြတ်
-3.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65457
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64050
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၈
110.005
110.171
110.500
109.050
အမြတ်
-1.72 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
110.500
အမြတ်
-1.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.171
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၀၁
1477.04
1476.18
1488.00
1450.00
အမြတ်
0.86 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1477.04
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1488.00
အမြတ်
0.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1476.18
အမြတ်ရယူခြင်း
1450.00
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
1470.57
1476.18
1488.00
1450.00
အမြတ်
-5.61 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1470.57
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1488.00
အမြတ်
-5.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1476.18
အမြတ်ရယူခြင်း
1450.00
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၃၈
1.10833
1.11041
1.11200
1.09820
အမြတ်
-2.32 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10833
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.11200
အမြတ်
-2.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11041
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09820
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၂၁
1.05068
1.04375
1.04050
1.06500
အမြတ်
-4.83 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.04050
အမြတ်
-4.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.04375
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06500