ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၃၇
1706.08
1706.16
0.00
0.00
အမြတ်
-0.12 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1706.08
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1706.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၄၆
1710.08
1706.16
0.00
0.00
အမြတ်
-4.12 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1710.08
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1706.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၁၁
1710.46
1706.16
0.00
0.00
အမြတ်
-18.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1710.46
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-18.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1706.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00