ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၂
83.050
83.075
83.300
82.131
အမြတ်
-0.43 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.050
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
83.300
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
83.075
အမြတ်ရယူခြင်း
82.131
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၁:၃၃
1.28680
1.28991
1.30178
1.26734
အမြတ်
-3.21 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28680
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.30178
အမြတ်
-3.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28991
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26734
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၀:၂၉
74.182
74.427
75.127
72.595
အမြတ်
-2.46 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၂၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.182
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
75.127
အမြတ်
-2.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
74.427
အမြတ်ရယူခြင်း
72.595
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၇:၄၆
1.87809
1.88318
1.89971
1.82693
အမြတ်
-3.69 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87809
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.89971
အမြတ်
-3.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88318
အမြတ်ရယူခြင်း
1.82693
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၁၈
121.000
120.885
121.600
119.800
အမြတ်
0.85 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
121.600
အမြတ်
0.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.885
အမြတ်ရယူခြင်း
119.800
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၀၇
1.69200
1.68717
1.70392
1.66800
အမြတ်
3.52 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.69200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.70392
အမြတ်
3.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.68717
အမြတ်ရယူခြင်း
1.66800
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၇
0.86110
0.86251
0.85700
0.00000
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86110
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.85700
အမြတ်
1.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86251
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၁၈
1.69250
1.68717
1.70750
1.67750
အမြတ်
3.90 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.69250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.70750
အမြတ်
3.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.68717
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67750
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၁
1.30885
1.30794
1.30180
1.32400
အမြတ်
-0.80 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30885
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.30180
အမြတ်
-0.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
1.32400
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၉
0.86040
0.86251
0.85200
0.87400
အမြတ်
2.47 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.85200
အမြတ်
2.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86251
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87400
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၂၉
0.86050
0.86251
0.85150
0.87850
အမြတ်
2.34 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86050
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.85150
အမြတ်
2.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86251
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87850
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၀၆
0.64250
0.64196
0.64850
0.63050
အမြတ်
0.44 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64850
အမြတ်
0.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64196
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63050
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၇
120.950
120.885
122.000
119.300
အမြတ်
0.39 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
122.000
အမြတ်
0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.885
အမြတ်ရယူခြင်း
119.300
မှာရောင်းချ
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၂:၄၀
0.64350
0.64193
0.64800
0.63200
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64350
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64800
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64193
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63200
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၂၂
83.000
83.075
83.500
81.150
အမြတ်
-0.95 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
83.500
အမြတ်
-0.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
83.075
အမြတ်ရယူခြင်း
81.150
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၂၆
0.68815
0.68498
0.69875
0.66997
အမြတ်
3.06 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68815
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.69875
အမြတ်
3.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68498
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66997
မှာရောင်းချ
0.01
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၂၈
0.90465
0.89590
0.91724
0.88450
အမြတ်
0.00 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.91724
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88450
မှာရောင်းချ
0.02
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၂၅
1.46815
1.45512
1.47473
1.45369
အမြတ်
0.00 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.46815
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.47473
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45512
အမြတ်ရယူခြင်း
1.45369
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၀၄
140.128
140.156
142.579
133.109
အမြတ်
-0.60 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
142.579
အမြတ်
-0.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.156
အမြတ်ရယူခြင်း
133.109
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၄:၁၁
1.29431
1.28991
1.32887
1.21689
အမြတ်
4.33 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29431
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.32887
အမြတ်
4.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28991
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21689
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၉
1.69835
1.68717
1.73070
1.62942
အမြတ်
8.41 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.69835
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.73070
အမြတ်
8.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.68717
အမြတ်ရယူခြင်း
1.62942
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၅၈
1.88957
1.88306
1.87204
1.95809
အမြတ်
-5.00 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.88957
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.87204
အမြတ်
-5.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88306
အမြတ်ရယူခြင်း
1.95809
မှာရောင်းချ
0.01
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၂၂
141.412
140.151
143.040
135.028
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.412
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
143.040
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.151
အမြတ်ရယူခြင်း
135.028
မှာရောင်းချ
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၂၇
108.847
108.655
109.375
106.625
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.847
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
109.375
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.655
အမြတ်ရယူခြင်း
106.625
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၇
1.11109
1.11254
1.11854
1.08746
အမြတ်
-1.31 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11109
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.11854
အမြတ်
-1.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11254
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08746
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၄
120.934
120.885
122.065
117.868
အမြတ်
0.21 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.934
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
122.065
အမြတ်
0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.885
အမြတ်ရယူခြင်း
117.868
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၁၂
109.516
109.698
0.000
0.000
အမြတ်
-1.88 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.516
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.698
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၀၁
1.88526
1.88318
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.37 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.88526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.88318
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၀၈
1.67919
1.68717
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.17 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.67919
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.68717
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၃၂
0.86471
0.86251
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.39 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86251
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၃၄
82.430
83.075
83.371
79.956
အမြတ်
-6.61 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
83.371
အမြတ်
-6.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
83.075
အမြတ်ရယူခြင်း
79.956
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၀:၄၇
139.117
140.156
0.000
0.000
အမြတ်
-10.33 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
139.117
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.156
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၄၅
108.214
108.656
108.950
107.650
အမြတ်
-5.26 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.214
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
108.950
အမြတ်
-5.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.656
အမြတ်ရယူခြင်း
107.650
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
0.98122
0.99053
1.01122
0.97321
အမြတ်
-16.29 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.01122
အမြတ်
-16.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99053
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97321
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
0.98069
0.99053
1.01069
0.97450
အမြတ်
-18.07 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.01069
အမြတ်
-18.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99053
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97450