ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၄၁
1.21430
1.21408
1.18430
1.21560
အမြတ်
-0.32 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.18430
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21408
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21560
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၂၁
108.618
108.632
105.618
108.748
အမြတ်
-0.07 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.618
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
105.618
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.632
အမြတ်ရယူခြင်း
108.748
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၁:၃၁
117.997
117.988
114.997
118.634
အမြတ်
-0.28 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.997
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
114.997
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
117.988
အမြတ်ရယူခြင်း
118.634
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၅၄
72.122
72.162
75.122
71.620
အမြတ်
-0.58 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
75.122
အမြတ်
-0.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.162
အမြတ်ရယူခြင်း
71.620
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၅၀
80.091
80.171
83.091
79.812
အမြတ်
-0.96 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.091
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
83.091
အမြတ်
-0.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.171
အမြတ်ရယူခြင်း
79.812
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၀၀
108.476
108.642
111.476
108.346
အမြတ်
-1.76 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.476
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
111.476
အမြတ်
-1.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.642
အမြတ်ရယူခြင်း
108.346
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၀၀
1.18810
1.18924
1.21810
1.18502
အမြတ်
-1.36 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18810
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.21810
အမြတ်
-1.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18924
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18502
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
129.220
129.196
132.220
128.350
အမြတ်
0.03 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.220
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
132.220
အမြတ်
0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.196
အမြတ်ရယူခြင်း
128.350
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၀၂
79.793
80.171
82.793
79.812
အမြတ်
-3.82 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.793
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
82.793
အမြတ်
-3.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.171
အမြတ်ရယူခြင်း
79.812
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၁:၃၇
0.90352
0.90006
0.87352
0.90482
အမြတ်
-2.81 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90352
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.87352
အမြတ်
-2.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90482
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၀၂
0.91711
0.91331
0.88711
0.92179
အမြတ်
-4.86 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91711
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.88711
အမြတ်
-4.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91331
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92179
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၀၃
1.21032
1.21415
1.24032
1.20720
အမြတ်
-3.91 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21032
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.24032
အမြတ်
-3.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20720
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၃၇:၀၉
1.18454
1.18924
1.21454
1.18502
အမြတ်
-5.07 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.21454
အမြတ်
-5.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18924
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18502
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၀၆
128.434
129.196
131.434
128.350
အမြတ်
-7.44 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.434
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
131.434
အမြတ်
-7.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.196
အမြတ်ရယူခြင်း
128.350
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၅၁
1.20667
1.21415
1.23667
1.20720
အမြတ်
-7.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20667
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.23667
အမြတ်
-7.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20720
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၃
0.92387
0.91331
0.89387
0.92179
အမြတ်
-13.12 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92387
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.89387
အမြတ်
-13.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91331
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92179
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၅၆
71.930
72.162
74.930
71.620
အမြတ်
-2.58 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.930
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
74.930
အမြတ်
-2.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.162
အမြတ်ရယူခြင်း
71.620
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၃:၀၆
127.786
129.196
130.786
128.350
အမြတ်
-13.61 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
130.786
အမြတ်
-13.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.196
အမြတ်ရယူခြင်း
128.350
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၀၃:၂၅
71.533
72.162
74.533
71.620
အမြတ်
-6.61 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.533
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
74.533
အမြတ်
-6.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.162
အမြတ်ရယူခြင်း
71.620
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၄၉
71.416
72.162
74.416
71.620
အမြတ်
-7.71 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.416
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
74.416
အမြတ်
-7.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.162
အမြတ်ရယူခြင်း
71.620
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၅၅
1.09009
1.08607
1.06009
1.09139
အမြတ်
-4.27 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09009
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.06009
အမြတ်
-4.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08607
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09139
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၄၇
119.010
117.988
116.010
118.634
အမြတ်
-9.89 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.010
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
116.010
အမြတ်
-9.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
117.988
အမြတ်ရယူခြင်း
118.634