ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၁၉
1.99568
1.99391
2.00941
1.96709
အမြတ်
0.93 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.99568
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
2.00941
အမြတ်
0.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.99391
အမြတ်ရယူခြင်း
1.96709
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၆
1.84470
1.84484
1.86403
1.78809
အမြတ်
-0.27 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.84470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.86403
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.84484
အမြတ်ရယူခြင်း
1.78809
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၂၀
0.88317
0.88291
0.87605
0.90682
အမြတ်
-1.14 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88317
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.87605
အမြတ်
-1.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88291
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90682
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၃၃
0.62641
0.62590
0.62143
0.64291
အမြတ်
-1.96 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62641
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.62143
အမြတ်
-1.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64291
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၃၅
1.25618
1.24841
1.27188
1.20086
အမြတ်
7.68 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25618
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.27188
အမြတ်
7.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24841
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20086
မှာရောင်းချ
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၀၃
81.956
81.096
82.780
79.828
အမြတ်
0.00 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.956
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
82.780
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.096
အမြတ်ရယူခြင်း
79.828
မှာရောင်းချ
0.02
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၅၁
1.10831
1.10158
1.11455
1.09967
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10831
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.11455
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10158
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09967
ရောင်းချမှု
0.02
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၀၂
134.406
134.252
136.735
130.930
အမြတ်
1.47 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.406
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
136.735
အမြတ်
1.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.252
အမြတ်ရယူခြင်း
130.930
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၄
1.22339
1.23684
1.25339
1.21439
အမြတ်
-14.33 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22339
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.25339
အမြတ်
-14.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23684
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၃၄
0.89538
0.88291
0.86538
0.90065
အမြတ်
-16.14 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.86538
အမြတ်
-16.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88291
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90065
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၄၉
1.23586
1.24841
1.26586
1.22485
အမြတ်
-12.58 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.26586
အမြတ်
-12.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24841
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22485
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၄၉
0.89621
0.88291
0.86621
0.90065
အမြတ်
-17.18 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89621
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.86621
အမြတ်
-17.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88291
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90065
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၂၈
133.528
134.252
136.528
133.378
အမြတ်
-7.49 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.528
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
136.528
အမြတ်
-7.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.252
အမြတ်ရယူခြင်း
133.378
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၄၉
1.23437
1.24841
1.26437
1.22485
အမြတ်
-14.07 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23437
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.26437
အမြတ်
-14.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24841
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22485
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၆:၅၅
1.22192
1.23684
1.25192
1.21439
အမြတ်
-15.82 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22192
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.25192
အမြတ်
-15.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.23684
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21439
မှာဝယ်ပါ
0.02
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၉:၂၃
71.942
72.798
69.778
76.597
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.942
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
69.778
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.798
အမြတ်ရယူခြင်း
76.597
မှာရောင်းချ
0.02
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၅၇
108.631
107.569
109.557
106.608
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.631
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
109.557
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.569
အမြတ်ရယူခြင်း
106.608
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၆
107.975
107.577
108.901
105.936
အမြတ်
4.95 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.975
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
108.901
အမြတ်
4.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.577
အမြတ်ရယူခြင်း
105.936
ရောင်းချမှု
0.02
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၃၁
0.99233
0.99106
0.99917
0.97929
အမြတ်
-1.16 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99233
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.99917
အမြတ်
-1.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99106
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97929
မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၂:၃၄
1.22144
1.24841
1.21486
1.25210
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22144
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.21486
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24841
အမြတ်ရယူခြင်း
1.25210
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
0.98122
0.99106
1.01122
0.97702
အမြတ်
-12.66 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.01122
အမြတ်
-12.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99106
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97702
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
117.323
118.542
120.323
116.245
အမြတ်
-23.48 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.323
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
120.323
အမြတ်
-23.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
118.542
အမြတ်ရယူခြင်း
116.245
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၂
0.90587
0.88291
0.87587
0.90065
အမြတ်
-29.75 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90587
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.87587
အမြတ်
-29.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88291
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90065
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၈
79.673
81.116
82.673
79.523
အမြတ်
-14.75 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.673
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
82.673
အမြတ်
-14.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.116
အမြတ်ရယူခြင်း
79.523
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၇:၄၉
71.528
72.798
74.528
71.378
အမြတ်
-14.59 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.528
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
74.528
အမြတ်
-14.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.798
အမြတ်ရယူခြင်း
71.378
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
1.10989
1.10158
1.07989
1.11310
အမြတ်
-12.93 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10989
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.07989
အမြတ်
-12.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10158
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11310
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
0.98069
0.99106
1.01069
0.97702
အမြတ်
-14.44 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.01069
အမြတ်
-14.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99106
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97702
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၀၈
1.11331
1.10158
1.08331
1.11310
အမြတ်
-16.35 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11331
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.08331
အမြတ်
-16.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10158
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11310
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၃၇
0.97365
0.99106
1.00365
0.97702
အမြတ်
-21.55 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.97365
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.00365
အမြတ်
-21.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99106
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97702