မှာရောင်းချ
0.02
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၅၁
1.10831
1.10534
1.11455
1.09967
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10831
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.11455
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10534
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09967
မှာရောင်းချ
0.01
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၄၇:၄၁
1.25618
1.24727
1.27188
1.20086
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၄၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25618
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.27188
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24727
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20086
မှာရောင်းချ
0.02
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၂၁
1.74742
1.74402
1.75729
1.72032
အမြတ်
0.00 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.74742
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.75729
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.74402
အမြတ်ရယူခြင်း
1.72032
ရောင်းချမှု
0.02
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၀၂
134.406
134.945
136.735
130.930
အမြတ်
-10.65 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
134.406
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
136.735
အမြတ်
-10.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.945
အမြတ်ရယူခြင်း
130.930
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၄
1.22339
1.24094
1.25339
1.21439
အမြတ်
-18.05 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22339
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.25339
အမြတ်
-18.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24094
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၃၄
0.89538
0.88618
0.86538
0.90065
အမြတ်
-11.82 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.86538
အမြတ်
-11.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88618
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90065
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၄၉
1.23586
1.24732
1.26586
1.22485
အမြတ်
-11.53 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.26586
အမြတ်
-11.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24732
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22485
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၄၉
0.89621
0.88618
0.86621
0.90065
အမြတ်
-12.86 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89621
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.86621
အမြတ်
-12.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88618
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90065
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၂၈
133.528
134.945
136.528
133.378
အမြတ်
-13.51 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.528
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
136.528
အမြတ်
-13.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.945
အမြတ်ရယူခြင်း
133.378
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၄၉
1.23437
1.24732
1.26437
1.22485
အမြတ်
-13.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23437
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.26437
အမြတ်
-13.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24732
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22485
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၆:၅၅
1.22192
1.24094
1.25192
1.21439
အမြတ်
-19.52 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22192
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.25192
အမြတ်
-19.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24094
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21439
မှာဝယ်ပါ
0.02
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၉:၂၃
71.942
73.950
69.778
76.597
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.942
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
69.778
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.950
အမြတ်ရယူခြင်း
76.597
မှာရောင်းချ
0.02
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၅၇
108.631
108.187
109.557
106.608
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၂၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.631
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
109.557
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.187
အမြတ်ရယူခြင်း
106.608
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၆
107.975
108.188
108.901
105.936
အမြတ်
-5.14 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.975
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
108.901
အမြတ်
-5.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.188
အမြတ်ရယူခြင်း
105.936
ရောင်းချမှု
0.03
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၅:၀၅
73.948
73.950
75.284
69.855
အမြတ်
-2.69 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၂၂:၂၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.948
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
75.284
အမြတ်
-2.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.950
အမြတ်ရယူခြင်း
69.855
ရောင်းချမှု
0.02
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၃၁
0.99233
0.99489
0.99917
0.97929
အမြတ်
-7.52 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99233
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.99917
အမြတ်
-7.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99489
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97929
မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၂:၃၄
1.22144
1.24732
1.21486
1.25210
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၄၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22144
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.21486
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24732
အမြတ်ရယူခြင်း
1.25210
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
0.98122
0.99489
1.01122
0.97702
အမြတ်
-15.78 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.01122
အမြတ်
-15.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99489
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97702
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
117.323
119.586
120.323
118.000
အမြတ်
-42.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.323
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
120.323
အမြတ်
-42.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.586
အမြတ်ရယူခြင်း
118.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၂
0.90587
0.88618
0.87587
0.90065
အမြတ်
-25.43 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90587
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.87587
အမြတ်
-25.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88618
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90065
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၈
79.673
81.582
82.673
79.523
အမြတ်
-18.69 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.673
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
82.673
အမြတ်
-18.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.582
အမြတ်ရယူခြင်း
79.523
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၇:၄၉
71.528
73.950
74.528
71.378
အမြတ်
-24.67 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၂၂:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.528
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
74.528
အမြတ်
-24.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.950
အမြတ်ရယူခြင်း
71.378
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
1.10989
1.10534
1.07989
1.11310
အမြတ်
-8.36 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10989
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.07989
အမြတ်
-8.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10534
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11310
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
0.98069
0.99489
1.01069
0.97702
အမြတ်
-17.56 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.01069
အမြတ်
-17.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99489
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97702
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၀၈
1.11331
1.10534
1.08331
1.11310
အမြတ်
-11.78 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11331
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.08331
အမြတ်
-11.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10534
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11310
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၃၇
0.97365
0.99489
1.00365
0.97702
အမြတ်
-24.64 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.97365
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.00365
အမြတ်
-24.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99489
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97702