ဝယ်ယူမှု
0.11
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၉
1807.54
1807.63
0.00
1808.65
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1807.54
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1807.63
အမြတ်ရယူခြင်း
1808.65
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၁
1.15961
1.16140
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15961
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16140
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၄၁
1.37487
1.37709
0.00000
1.38228
အမြတ်
0.11 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37487
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37709
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38228
ရောင်းချမှု
0.05
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၄
1803.06
1808.17
0.00
0.00
အမြတ်
-0.26 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1803.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1808.17
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၅၁
1770.98
1808.17
0.00
0.00
အမြတ်
-1.86 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1770.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1808.17
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.89
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၃၁
1.37126
1.37731
0.00000
1.36751
အမြတ်
-5.38 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37126
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37731
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36751
ရောင်းချမှု
0.05
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၃
23.067
24.549
0.000
22.067
အမြတ်
-3.71 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
23.067
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.549
အမြတ်ရယူခြင်း
22.067
ဝယ်ယူမှု
1
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၉
1.17794
1.16140
0.00000
1.17900
အမြတ်
-16.54 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17794
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16140
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17900