ရောင်းချမှု
0.03
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၂:၁၇
0.66753
0.66807
0.70572
0.66599
အမြတ်
-0.02 USD
AUDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70572
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66807
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66599
ရောင်းချမှု
0.03
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
0.66586
0.66807
0.70572
0.66599
အမြတ်
-0.07 USD
AUDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70572
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66807
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66599
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၀၁
1.08341
1.08427
0.00000
1.07821
အမြတ်
-0.01 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08341
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08427
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07821
ရောင်းချမှု
0.1
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၁
139.051
139.224
0.000
138.567
အမြတ်
-0.17 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
139.051
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.224
အမြတ်ရယူခြင်း
138.567
ရောင်းချမှု
0.1
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၅၅
1.33342
1.33396
0.00000
1.32839
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33342
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33396
အမြတ်ရယူခြင်း
1.32839
ရောင်းချမှု
0.1
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
124.684
124.587
0.000
124.185
အမြတ်
0.09 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.587
အမြတ်ရယူခြင်း
124.185
ရောင်းချမှု
0.04
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၃
0.69924
0.69955
0.73471
0.69648
အမြတ်
-0.01 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69924
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.73471
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69955
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69648
ရောင်းချမှု
0.04
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၄၅
0.69771
0.69955
0.73471
0.69648
အမြတ်
-0.08 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69771
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.73471
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69955
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69648
ရောင်းချမှု
0.03
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၃၀
0.69620
0.69955
0.73471
0.69648
အမြတ်
-0.11 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69620
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.73471
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69955
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69648
ရောင်းချမှု
0.05
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၃၅
73.030
73.311
0.000
0.000
အမြတ်
-0.13 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၅၅
0.89634
0.89517
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.08 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89634
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89517
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၁၆
0.69471
0.69955
0.73471
0.69648
အမြတ်
-0.16 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.73471
အမြတ်
-0.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69955
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69648
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၃၁
1860.00
1777.28
0.00
0.00
အမြတ်
-16.54 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1860.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-16.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1777.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၂
1867.19
1777.28
0.00
0.00
အမြတ်
-17.98 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1867.19
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-17.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1777.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.19
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
0.88872
0.91224
0.00000
0.88600
အမြတ်
-3.44 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88872
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91224
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88600
ရောင်းချမှု
0.03
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၀၁
1.17131
1.19388
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.68 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17131
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19388
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
35.22 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၁
2013.49%
644.64%
0.00
0.00
အမြတ်
-13.61 USD
benxfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-13.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
35.22 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
14.42 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
24.67%
109.27%
0.00
0.00
အမြတ်
5.17 USD
GPSrobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
5.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
14.42 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
38.42 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
195.56%
233.36%
0.00
0.00
အမြတ်
9.36 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
9.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
38.42 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
282.83 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
46.39%
339.38%
0.00
0.00
အမြတ်
456.23 USD
SFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
456.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
282.83 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00