ကူးယူခြင်း
172.85 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
41.52%
26.58%
0.00
0.00
အမြတ်
-2 150.90 USD
AMS_Turbo
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2 150.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
172.85 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00