ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၉
1.24626
1.24858
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.42 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24858
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၄
1.25218
1.24821
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25218
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24821
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၂
1.24374
1.24858
0.00000
1.24018
အမြတ်
-4.94 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24374
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24858
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24018
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၁
1.24238
1.24858
0.00000
1.24006
အမြတ်
-6.30 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24238
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24858
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24006
ကူးယူခြင်း
7.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
41.52%
42.41%
0.00
0.00
အမြတ်
-2 552.76 USD
AMS_Turbo
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2 552.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00