မှာဝယ်ပါ
0.05
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၂၂:၄၅
142.006
142.515
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.006
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
142.515
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၁:၀၁
142.626
142.446
0.000
142.716
အမြတ်
-8.26 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
142.446
အမြတ်ရယူခြင်း
142.716
ရောင်းချမှု
0.02
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
1.10265
1.10338
0.00000
1.10195
အမြတ်
-1.46 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10265
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10195
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
1.27171
1.26780
0.00000
1.27261
အမြတ်
-8.06 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27171
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26780
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27261