ကူးယူခြင်း
60.22 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၇
231.24%
214.80%
0.00
0.00
အမြတ်
-9.78 USD
SUCCESSTRADE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-9.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
60.22 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၁၉
1.26699
1.25015
0.00000
1.29533
အမြတ်
-14.45 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26699
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25015
အမြတ်ရယူခြင်း
1.29533