ရောင်းချမှု
0.02
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၉
112.040
111.601
0.000
110.300
အမြတ်
7.87 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
7.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.601
အမြတ်ရယူခြင်း
110.300
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၁
144.130
144.627
0.000
141.098
အမြတ်
-4.45 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
144.627
အမြတ်ရယူခြင်း
141.098
ရောင်းချမှု
0.02
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၆
113.500
114.074
0.000
110.230
အမြတ်
-10.29 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.074
အမြတ်ရယူခြင်း
110.230
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၁
112.860
114.074
0.000
110.743
အမြတ်
-10.88 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.860
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.074
အမြတ်ရယူခြင်း
110.743
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
1.32450
1.32268
0.00000
1.30351
အမြတ်
1.38 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32450
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32268
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30351
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
1.32680
1.32268
0.00000
1.31289
အမြတ်
6.23 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32680
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
6.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32268
အမြတ်ရယူခြင်း
1.31289
မှာဝယ်ပါ
0.02
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၃၉
1.03720
1.08492
0.00000
1.08306
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03720
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08492
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08306
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၃
112.300
114.074
0.000
110.261
အမြတ်
-15.90 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-15.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.074
အမြတ်ရယူခြင်း
110.261
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
1.32960
1.32268
0.00000
1.31760
အမြတ်
5.23 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32960
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32268
အမြတ်ရယူခြင်း
1.31760
မှာဝယ်ပါ
0.02
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၆:၂၈
1.26150
1.29628
0.00000
1.30273
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၁၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29628
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30273
မှာဝယ်ပါ
0.02
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၁
1.06020
1.06166
0.00000
1.08811
အမြတ်
0.00 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06020
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06166
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08811
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၂၅
1.07467
1.06087
0.00000
1.09425
အမြတ်
-14.11 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07467
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06087
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09425
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၄၂:၃၂
140.500
144.627
0.000
138.457
အမြတ်
-36.98 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-36.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
144.627
အမြတ်ရယူခြင်း
138.457
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၃၀
1.28600
1.29628
0.00000
1.27750
အမြတ်
-10.28 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29628
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27750
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၂
1.28470
1.29628
0.00000
1.27750
အမြတ်
-11.58 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29628
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27750
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၁၇
0.85980
0.83687
0.00000
0.89430
အမြတ်
-29.69 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85980
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-29.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.83687
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89430
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၆:၃၉
139.530
144.627
0.000
135.496
အမြတ်
-45.67 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
139.530
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-45.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
144.627
အမြတ်ရယူခြင်း
135.496
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၁၆
1.27404
1.29628
0.00000
1.27750
အမြတ်
-22.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29628
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27750