ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၀
1.24551
1.24587
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.36 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24587
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၄၅
122.370
120.786
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.786
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၃:၁၁
1.23940
1.24611
0.00000
1.28627
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23940
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24611
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28627
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
1.73740
1.72137
0.00000
0.00000
အမြတ်
10.47 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.73740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
10.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.72137
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
120.813
0.000
116.906
အမြတ်
-1.05 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.813
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.12371
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.89 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.12371
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
0.90450
0.90197
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.16 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90450
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
1.06770
1.06333
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.85 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06770
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06333
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
1.08180
1.06333
0.00000
1.04236
အမြတ်
12.06 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08180
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
12.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06333
အမြတ်ရယူခြင်း
1.04236
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.12371
0.00000
1.08800
အမြတ်
-10.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.12371
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
1.07820
1.06333
0.00000
0.00000
အမြတ်
9.71 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
9.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06333
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
0.89100
0.90197
0.00000
0.87520
အမြတ်
-13.67 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87520
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
0.89200
0.90197
0.00000
0.87520
အမြတ်
-12.42 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87520
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
0.89500
0.90197
0.00000
0.86840
အမြတ်
-8.68 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86840
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
0.87520
0.90197
0.00000
0.84500
အမြတ်
-33.35 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87520
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-33.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90197
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84500
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
1.07200
1.06333
0.00000
1.04850
အမြတ်
5.66 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06333
အမြတ်ရယူခြင်း
1.04850
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
1.05500
1.06333
0.00000
1.01394
အမြတ်
-5.44 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06333
အမြတ်ရယူခြင်း
1.01394
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
1.33376
1.35706
0.00000
1.30920
အမြတ်
-17.17 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33376
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35706
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30920
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
1.32450
1.35706
0.00000
1.32100
အမြတ်
-23.99 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32450
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35706
အမြတ်ရယူခြင်း
1.32100
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
1.32680
1.35706
0.00000
1.30920
အမြတ်
-44.60 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32680
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35706
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30920
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
1.32960
1.35706
0.00000
1.32100
အမြတ်
-20.23 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32960
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35706
အမြတ်ရယူခြင်း
1.32100