ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
1.98780
2.01720
0.00000
1.96516
အမြတ်
-18.43 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၁၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.98780
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01720
အမြတ်ရယူခြင်း
1.96516
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၈
1.95160
2.01720
0.00000
1.93876
အမြတ်
-41.12 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.95160
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-41.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01720
အမြတ်ရယူခြင်း
1.93876
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၃
1.73490
1.75517
0.00000
1.71454
အမြတ်
-12.70 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.73490
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75517
အမြတ်ရယူခြင်း
1.71454
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၄
1.74840
1.75517
0.00000
1.72227
အမြတ်
-4.24 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.74840
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75517
အမြတ်ရယူခြင်း
1.72227
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၃၅
1.07710
1.07782
0.00000
1.05585
အမြတ်
-0.45 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07710
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07782
အမြတ်ရယူခြင်း
1.05585
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၁၉
1.72690
1.75517
0.00000
1.71600
အမြတ်
-17.72 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.72690
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75517
အမြတ်ရယူခြင်း
1.71600
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၂၅
1.71330
1.75517
0.00000
1.69283
အမြတ်
-26.24 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.71330
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75517
အမြတ်ရယူခြင်း
1.69283
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၀၁
1.06591
1.07782
0.00000
1.05490
အမြတ်
-7.47 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06591
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07782
အမြတ်ရယူခြင်း
1.05490
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၄၄
1.71880
1.75517
0.00000
1.69000
အမြတ်
-22.79 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.71880
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75517
အမြတ်ရယူခြင်း
1.69000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၅၄
1.27370
1.26379
0.00000
1.28430
အမြတ်
-9.91 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26379
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28430