ရောင်းချမှု
0.02
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၉:၀၉
0.88850
0.89188
0.00000
0.85806
အမြတ်
-4.99 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88850
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89188
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85806
မှာရောင်းချ
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၄၅
122.370
121.054
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.054
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
1.73740
1.72366
0.00000
0.00000
အမြတ်
9.03 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.73740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
9.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.72366
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
121.079
0.000
116.906
အမြတ်
-3.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
121.079
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.13260
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.13260
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
0.90450
0.89539
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.53 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90450
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89539
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
1.06770
1.06143
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.13 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06770
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06143
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
1.08180
1.06143
0.00000
1.04236
အမြတ်
13.39 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08180
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
13.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06143
အမြတ်ရယူခြင်း
1.04236
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.13260
0.00000
1.08800
အမြတ်
-19.39 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.13260
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
1.07820
1.06143
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.03 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06143
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
0.89100
0.89539
0.00000
0.87520
အမြတ်
-5.55 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89539
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87520
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
0.89200
0.89539
0.00000
0.87520
အမြတ်
-4.29 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၀၅:၅၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89539
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87520
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
0.89500
0.89539
0.00000
0.86840
အမြတ်
-0.49 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၀:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89539
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86840
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
0.87520
0.89539
0.00000
0.84500
အမြတ်
-25.54 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87520
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89539
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84500
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
1.07200
1.06143
0.00000
1.04850
အမြတ်
6.95 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
6.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06143
အမြတ်ရယူခြင်း
1.04850
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
1.05500
1.06143
0.00000
1.01394
အမြတ်
-4.22 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06143
အမြတ်ရယူခြင်း
1.01394
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
1.33376
1.35696
0.00000
1.30920
အမြတ်
-17.10 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33376
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35696
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30920
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
1.32450
1.35696
0.00000
1.32100
အမြတ်
-23.92 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32450
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35696
အမြတ်ရယူခြင်း
1.32100
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
1.32680
1.35696
0.00000
1.30920
အမြတ်
-44.45 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32680
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35696
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30920
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
1.32960
1.35696
0.00000
1.32100
အမြတ်
-20.16 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32960
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35696
အမြတ်ရယူခြင်း
1.32100