ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၀
0.72827
0.72763
0.75827
0.72337
အမြတ်
0.54 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72827
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.75827
အမြတ်
0.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72763
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72337
မှာရောင်းချ
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၀
0.73127
0.72823
0.76127
0.72637
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73127
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.76127
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72823
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72637
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၈
1.21563
1.21551
1.24563
1.21163
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21563
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.24563
အမြတ်
0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21551
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21163
မှာရောင်းချ
0.02
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၈
1.21863
1.21566
1.24863
1.21463
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21863
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.24863
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21566
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21463
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၀
0.72527
0.72763
0.75527
0.72337
အမြတ်
-2.46 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72527
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.75527
အမြတ်
-2.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72763
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72337
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၀၃
1.21263
1.21551
1.24263
1.21163
အမြတ်
-2.98 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21263
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.24263
အမြတ်
-2.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21551
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21163
မှာဝယ်ပါ
0.03
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၄၁
0.72350
0.72655
0.69350
0.72840
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72350
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.69350
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72655
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72840
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၄၀
0.72650
0.72757
0.69650
0.73140
အမြတ်
1.94 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72650
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.69650
အမြတ်
1.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72757
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73140
မှာဝယ်ပါ
0.06
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၁
0.85649
0.85905
0.82649
0.86149
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85649
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.82649
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85905
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86149
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၉
0.85949
0.86000
0.82949
0.86429
အမြတ်
1.56 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85949
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.82949
အမြတ်
1.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86429
မှာရောင်းချ
0.01
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၁
0.86459
0.85901
0.89459
0.85979
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86459
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.89459
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85901
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85979
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
1.41104
1.41335
1.38104
1.41604
အမြတ်
2.21 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.38104
အမြတ်
2.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41335
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41604
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
0.86159
0.86002
0.89159
0.85679
အမြတ်
2.01 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86159
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.89159
အမြတ်
2.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86002
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85679
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
1.40804
1.41257
1.37804
1.41304
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40804
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37804
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41257
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41304
မှာရောင်းချ
4.49
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၉
1.41703
1.41252
0.00000
1.41203
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41703
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.49
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41252
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41203
ရောင်းချမှု
2.77
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၇
1.41353
1.41338
0.00000
1.40853
အမြတ်
13.85 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41353
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
13.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.77
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၇
0.86249
0.86000
0.83249
0.86429
အမြတ်
-3.72 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86249
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.83249
အမြတ်
-3.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86429
ရောင်းချမှု
1.71
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၄၂
1.41053
1.41338
0.00000
1.40853
အမြတ်
-504.45 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41053
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-504.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.71
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ရောင်းချမှု
0.94
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၀
1.40753
1.41338
1.43753
1.40853
အမြတ်
-559.30 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.43753
အမြတ်
-559.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.94
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၁၅
0.86549
0.86000
0.83549
0.86429
အမြတ်
-7.96 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86549
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.83549
အမြတ်
-7.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86429
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၄၀
1.40453
1.41338
1.43453
1.40853
အမြတ်
-456.45 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40453
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.43453
အမြတ်
-456.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ရောင်းချမှု
0.28
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၀:၅၂
1.40153
1.41338
1.43153
1.40853
အမြတ်
-334.60 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40153
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.43153
အမြတ်
-334.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၄:၂၄
0.72950
0.72757
0.69950
0.73140
အမြတ်
-4.06 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.69950
အမြတ်
-4.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72757
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73140
မှာရောင်းချ
0.24
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၄၉
0.78920
0.78312
0.81420
0.78450
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78920
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.81420
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78312
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78450
ရောင်းချမှု
0.13
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၄၈
0.78610
0.78416
0.81110
0.78150
အမြတ်
23.92 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.81110
အမြတ်
23.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78150
မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၁
0.78208
0.78315
0.75708
0.78668
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78208
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.75708
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78315
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78668
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၀
0.78518
0.78415
0.76018
0.78978
အမြတ်
-1.13 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78518
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.76018
အမြတ်
-1.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78415
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78978
ရောင်းချမှု
0.15
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၃၅
1.39853
1.41338
1.42853
1.40853
အမြတ်
-224.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39853
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.42853
အမြတ်
-224.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၁
1.21117
1.21344
1.18117
1.21517
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21117
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.18117
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21344
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21517
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၀
1.21417
1.21549
1.18417
1.21817
အမြတ်
1.22 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.18417
အမြတ်
1.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21817
ရောင်းချမှု
0.07
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၄၄
0.78300
0.78416
0.80800
0.78150
အမြတ်
-8.82 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.80800
အမြတ်
-8.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78150
ရောင်းချမှု
0.06
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၁
1.39553
1.41338
1.42553
1.40853
အမြတ်
-107.70 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39553
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.42553
အမြတ်
-107.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ရောင်းချမှု
0.03
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၀
0.77990
0.78416
0.80490
0.78150
အမြတ်
-13.08 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77990
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.80490
အမြတ်
-13.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78150
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
1.39253
1.41338
1.42253
1.40853
အမြတ်
-41.90 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39253
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.42253
အမြတ်
-41.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၃
0.86849
0.86000
0.83849
0.86429
အမြတ်
-12.20 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86849
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.83849
အမြတ်
-12.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86429
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၁
0.77680
0.78416
0.80180
0.78150
အမြတ်
-7.46 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77680
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.80180
အမြတ်
-7.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၁
1.38953
1.41338
1.41953
1.40853
အမြတ်
-23.95 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38953
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.41953
အမြတ်
-23.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
1.38653
1.41338
1.41653
1.40853
အမြတ်
-26.95 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38653
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.41653
အမြတ်
-26.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.41338
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40853
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၃၁
0.77370
0.78416
0.79870
0.78150
အမြတ်
-10.56 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.79870
အမြတ်
-10.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၀
0.77060
0.78416
0.79560
0.78150
အမြတ်
-13.66 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77060
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.79560
အမြတ်
-13.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.78416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.78150