ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၅၉:၅၈
1.10639
1.10621
1.07640
1.11270
အမြတ်
-0.28 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10639
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.07640
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10621
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11270
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၁၁
1.09394
1.09514
1.06394
1.10025
အမြတ်
1.01 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09394
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.06394
အမြတ်
1.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09514
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10025
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၄၉
1.09278
1.09514
1.12278
1.08647
အမြတ်
-2.58 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09278
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.12278
အမြတ်
-2.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09514
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08647
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၃၉
1.06400
1.06357
1.03399
1.06926
အမြတ်
-0.47 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.03399
အမြတ်
-0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06357
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06926
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၄
1.06665
1.06357
1.03399
1.06926
အမြတ်
-2.17 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06665
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.03399
အမြတ်
-2.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06357
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06926
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၄:၀၁
1.06631
1.06360
1.09631
1.06108
အမြတ်
1.53 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06631
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.09631
အမြတ်
1.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06360
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06108
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၄၀
0.63815
0.64035
0.60815
0.64427
အမြတ်
2.10 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63815
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60815
အမြတ်
2.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64035
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64427
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၁၈
0.98793
0.99001
1.01795
0.98164
အမြတ်
-2.20 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98793
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.01795
အမြတ်
-2.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.99001
အမြတ်ရယူခြင်း
0.98164
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၄
0.67966
0.68108
0.64966
0.68407
အမြတ်
3.96 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64966
အမြတ်
3.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68407
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၁
0.68063
0.68109
0.71063
0.67622
အမြတ်
-0.56 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68063
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.71063
အမြတ်
-0.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68109
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67622
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၂၄
1.06371
1.06360
1.09631
1.06108
အမြတ်
-0.13 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06371
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.09631
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06360
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06108
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၆
1.08917
1.09514
1.12278
1.08647
အမြတ်
-6.23 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.12278
အမြတ်
-6.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09514
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08647
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၅၂
0.68247
0.68108
0.64966
0.68407
အမြတ်
-2.98 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68247
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64966
အမြတ်
-2.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68407
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၈
0.98974
0.98999
0.95974
0.99606
အမြတ်
0.15 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98974
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.95974
အမြတ်
0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.98999
အမြတ်ရယူခြင်း
0.99606
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၁
0.64125
0.64035
0.60815
0.64427
အမြတ်
-1.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64125
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60815
အမြတ်
-1.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64035
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64427
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၈
0.63885
0.64037
0.66961
0.63346
အမြတ်
-1.62 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63885
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.66961
အမြတ်
-1.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64037
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63346
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၄
1.32510
1.32229
1.35511
1.31700
အမြတ်
2.03 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.35511
အမြတ်
2.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.31700
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၁
0.68518
0.68108
0.64966
0.68407
အမြတ်
-4.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68518
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64966
အမြတ်
-4.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68407
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၀
1.32231
1.32228
1.29231
1.33042
အမြတ်
-0.12 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32231
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.29231
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32228
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33042
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၅၉
1.32039
1.32229
1.35511
1.31700
အမြတ်
-1.54 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32039
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.35511
အမြတ်
-1.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.31700
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၈
1.10348
1.10621
1.13348
1.09718
အမြတ်
-2.83 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၅၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10348
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13348
အမြတ်
-2.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10621
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09718
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၂၀
0.68789
0.68108
0.64966
0.68407
အမြတ်
-6.91 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68789
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64966
အမြတ်
-6.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68407
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၃
0.69056
0.68108
0.64966
0.68407
အမြတ်
-9.58 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69056
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64966
အမြတ်
-9.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68407
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၄
0.63604
0.64037
0.66961
0.63346
အမြတ်
-4.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၄၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63604
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.66961
အမြတ်
-4.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64037
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63346
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၄၇
0.99336
0.98999
0.95974
0.99606
အမြတ်
-3.50 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99336
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.95974
အမြတ်
-3.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.98999
အမြတ်ရယူခြင်း
0.99606
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၁
1.31568
1.32229
1.35511
1.31700
အမြတ်
-5.10 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31568
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.35511
အမြတ်
-5.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.31700