မှာရောင်းချ
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၀၅
0.68019
0.67649
0.70519
0.67559
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68019
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70519
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67559
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၀၁
0.67709
0.67656
0.70209
0.67249
အမြတ်
0.43 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70209
အမြတ်
0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67249
မှာရောင်းချ
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၀၃
1.10471
1.10158
1.13471
1.10071
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13471
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10158
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10071
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၀၁
1.10171
1.10200
1.13171
1.09771
အမြတ်
-0.39 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10171
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13171
အမြတ်
-0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10200
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09771
မှာဝယ်ပါ
0.02
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၂၈
1.09956
1.10200
1.06956
1.10356
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09956
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.06956
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10200
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10356
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၂၆
1.10256
1.10158
1.07256
1.10656
အမြတ်
-1.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10256
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.07256
အမြတ်
-1.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10158
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10656
မှာဝယ်ပါ
0.22
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၆
0.62423
0.62598
0.59423
0.62923
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62423
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.59423
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62598
အမြတ်ရယူခြင်း
0.62923
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၃
0.62723
0.62590
0.59723
0.63213
အမြတ်
-17.16 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62723
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.59723
အမြတ်
-17.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63213
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၀၁
1.10556
1.10158
1.07556
1.10656
အမြတ်
-4.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10556
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.07556
အမြတ်
-4.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10158
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10656
မှာဝယ်ပါ
0.07
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၄၃
0.67551
0.67656
0.65051
0.68011
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65051
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68011
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၄၁
0.67861
0.67649
0.65361
0.68321
အမြတ်
-6.66 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67861
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65361
အမြတ်
-6.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68321
ဝယ်ယူမှု
0.06
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၆:၄၃
0.63023
0.62590
0.60023
0.63213
အမြတ်
-26.58 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63023
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60023
အမြတ်
-26.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63213
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၀၇
0.68171
0.67649
0.65671
0.68321
အမြတ်
-5.32 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68171
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65671
အမြတ်
-5.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68321
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၁:၁၁
0.63323
0.62590
0.60323
0.63213
အမြတ်
-22.29 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63323
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60323
အမြတ်
-22.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63213
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၄:၅၁
0.68481
0.67649
0.65981
0.68321
အမြတ်
-8.42 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68481
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65981
အမြတ်
-8.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68321
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၀၂
0.63623
0.62590
0.60623
0.63213
အမြတ်
-10.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63623
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60623
အမြတ်
-10.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63213
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၂၁
0.63923
0.62590
0.60923
0.63213
အမြတ်
-13.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63923
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60923
အမြတ်
-13.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63213
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၅:၀၁
0.68791
0.67649
0.66291
0.68321
အမြတ်
-11.52 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68791
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.66291
အမြတ်
-11.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68321
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၁
0.64223
0.62590
0.61223
0.63213
အမြတ်
-16.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64223
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.61223
အမြတ်
-16.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62590
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63213