မှာရောင်းချ
0.31
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၅၀
1.27689
1.27392
1.30689
1.27189
အမြတ်
0
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27689
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.30689
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27392
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27189
ရောင်းချမှု
0.12
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၄၈
1.27389
1.27395
1.30389
1.26889
အမြတ်
-1.92
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၁၉ ၀၈:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27389
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.30389
အမြတ်
-1.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27395
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26889
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၀၂
1.26940
1.27395
1.23940
1.27440
အမြတ်
0
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26940
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.23940
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27395
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27440
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၀၁
1.27240
1.27392
1.24240
1.27740
အမြတ်
1.42
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27240
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.24240
အမြတ်
1.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27392
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27740
ရောင်းချမှု
0.05
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၄၆
1.27089
1.27395
1.30089
1.26889
အမြတ်
-15.8
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.30089
အမြတ်
-15.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27395
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26889
ရောင်းချမှု
0.02
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၈
1.26789
1.27395
1.29789
1.26889
အမြတ်
-12.32
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26789
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.29789
အမြတ်
-12.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27395
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26889
ရောင်းချမှု
0.02
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၂
1.26489
1.27395
1.29489
1.26889
အမြတ်
-18.32
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26489
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.29489
အမြတ်
-18.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27395
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26889