ရောင်းချမှု
1
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၀
1.28659
1.28432
0.00000
1.26623
အမြတ်
236.21 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
236.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28432
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26623
ဝယ်ယူမှု
1
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
0.64247
0.64033
0.00000
0.65343
အမြတ်
-578.90 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64247
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-578.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65343
ဝယ်ယူမှု
1
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
0.64367
0.64033
0.00000
0.65343
အမြတ်
-698.90 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64367
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-698.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65343
ဝယ်ယူမှု
1
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
0.66362
0.64033
0.00000
0.68362
အမြတ်
-2 690.96 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2 690.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
0.66996
0.64033
0.00000
0.68362
အမြတ်
-3 324.40 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66996
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3 324.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
0.67066
0.64033
0.00000
0.68362
အမြတ်
-3 394.26 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3 394.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
0.67196
0.64033
0.00000
0.68362
အမြတ်
-3 524.26 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3 524.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
မှာရောင်းချ
1
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
0.68362
0.64033
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000