ဝယ်ယူမှု
1
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၅၂
0.85081
0.85245
0.00000
0.85405
အမြတ်
184.54 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
184.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85245
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85405
ရောင်းချမှု
1
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၂၈
1.29502
1.30105
0.00000
1.28659
အမြတ်
-612.46 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၃၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29502
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-612.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30105
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28659
ရောင်းချမှု
1
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၀
1.28659
1.30105
0.00000
1.28359
အမြတ်
-1 415.95 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 415.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30105
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28359
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
0.67066
0.66092
0.00000
0.69151
အမြတ်
-1 573.26 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 573.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69151
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
0.67196
0.66092
0.00000
0.69151
အမြတ်
-1 703.26 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 703.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69151
မှာရောင်းချ
1
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
0.69151
0.66092
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69151
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66092
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000