ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၃၆
1.28104
1.28184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.60 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၃၃
1.10357
1.10275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.68 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10357
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၂၇
1.10338
1.10281
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.88 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10338
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10281
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၂
0.65224
0.65080
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.16 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65080
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
1.27923
1.28165
0.00000
0.00000
အမြတ်
9.28 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27923
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
9.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28165
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၃၂
0.65119
0.65108
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65119
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၁၇
0.62483
0.62516
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.72 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62483
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62516
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၁၉
1.04273
1.04170
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.77 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04273
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.04170
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၆
0.64848
0.65108
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.80 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64848
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၂၈
1.09976
1.10281
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.60 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09976
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10281
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၃၄
1.06401
1.06506
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.15 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06401
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06506
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၉
1.03993
1.04170
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.23 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03993
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.04170
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၀
1.27736
1.28184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.32 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27736
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၈
0.64570
0.65108
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.92 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64570
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65108
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၀
0.62142
0.62516
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.36 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62142
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62516
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.8
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၀၇
0.62185
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
233.60 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62185
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
233.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၁၅
1.34166
1.33976
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.07 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၀၀
1.09616
1.10281
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09616
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10281
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၉
0.96719
0.96567
0.00000
0.00000
အမြတ်
5.90 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96719
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96567
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၅
1.06038
1.06506
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.18 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06038
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06506
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၃၁
1.34646
1.33976
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.40 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34646
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.2
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၁၁
1.34601
1.34076
0.00000
0.00000
အမြတ်
76.31 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34601
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
76.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၉
1.06184
1.06412
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.65 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.32
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၅
0.96325
0.96526
0.00000
0.00000
အမြတ်
63.43 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96325
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
63.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96526
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၆
0.96362
0.96567
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.89 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96567
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၅၆
0.96687
0.96526
0.00000
0.00000
အမြတ်
-35.36 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96687
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96526
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.48
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၁:၃၄
0.62497
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.60 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၅:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.32
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၂၄
0.62812
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-107.20 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-107.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.12
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၅၅
1.34130
1.34076
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.63 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၇
1.06560
1.06412
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.93 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၀၅
1.33656
1.34076
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.86 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33656
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၄:၃၇
0.97048
0.96526
0.00000
0.00000
အမြတ်
-66.09 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.97048
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96526
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၅
1.33185
1.34076
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.98 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33185
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၉
1.04110
1.04127
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.38 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04110
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.04127
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၁၂
0.97409
0.96526
0.00000
0.00000
အမြတ်
-73.98 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.97409
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-73.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96526
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၉
1.32715
1.34076
0.00000
0.00000
အမြတ်
-41.00 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32715
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-41.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၉
0.97772
0.96526
0.00000
0.00000
အမြတ်
-52.03 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.97772
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-52.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96526
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၃၃
0.98124
0.96526
0.00000
0.00000
အမြတ်
-66.62 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98124
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96526
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၂၃
0.63125
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-129.60 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63125
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-129.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၁၆
0.63434
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-114.84 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63434
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-114.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၅၈
0.98484
0.96526
0.00000
0.00000
အမြတ်
-81.54 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98484
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-81.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96526
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
0.63748
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-101.68 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63748
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-101.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
1.32236
1.34076
0.00000
0.00000
အမြတ်
-55.29 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32236
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၄၄
0.64060
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-63.32 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64060
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-63.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၂၆
1.04370
1.04127
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.88 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.04127
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၈
1.04628
1.04127
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.33 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.04127
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၂၂
0.64370
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-75.72 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-75.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.02
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
1.32814
1.33976
0.00000
0.00000
အမြတ်
874.47 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
874.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၀၁
0.64704
0.62487
0.00000
0.00000
အမြတ်
-89.08 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64704
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62487
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
108.722
108.160
0.000
0.000
အမြတ်
5.10 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.722
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
5.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.160
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
1.13005
1.10281
0.00000
0.00000
အမြတ်
81.42 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
81.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10281
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
108.080
0.000
0.000
အမြတ်
-42.04 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-42.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.080
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
1.17471
1.10281
0.00000
0.00000
အမြတ်
71.94 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
71.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10281
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
112.402
108.160
0.000
0.000
အမြတ်
39.14 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
39.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.160
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
113.628
108.080
0.000
0.000
အမြတ်
-51.31 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-51.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.080
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
113.765
108.160
0.000
0.000
အမြတ်
51.74 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
51.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.160
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
1.16037
1.10281
0.00000
0.00000
အမြတ်
57.60 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16037
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
57.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10281
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
1.15652
1.10281
0.00000
0.00000
အမြတ်
53.75 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
53.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10281
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
1.15571
1.10275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-53.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
132.166
119.158
0.000
0.000
အမြတ်
-120.40 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-120.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.158
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
113.950
108.080
0.000
0.000
အမြတ်
-54.29 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-54.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.080
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000