ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၄၀
17.37990
17.27910
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.07 USD
USDZAR
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
17.37990
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17.27910
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၅၃
0.71433
0.72272
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.98 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၀၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71433
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72272
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၅၈
0.60709
0.60376
0.00000
0.00000
အမြတ်
13.89 USD
NZDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.60709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
13.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.60376
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
105.407
0.000
0.000
အမြတ်
-68.47 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-68.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
105.407
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000