ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၅
0.71316
0.71170
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.24 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71316
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71170
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
7
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၂
3449.1
3454.8
0.0
0.0
အမြတ်
0.49 USD
SPX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
3449.1
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
0.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
3454.8
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၀၁
0.66881
0.66659
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.28 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66881
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66659
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၂၈
1.31028
1.30642
0.00000
0.00000
အမြတ်
15.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31028
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
15.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30642
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၃၃
1.31354
1.31507
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.05 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31354
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31507
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၂၉
1.84042
1.83565
0.00000
0.00000
အမြတ်
6.39 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.84042
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
6.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.83565
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၈
104.798
104.806
0.000
0.000
အမြတ်
-0.12 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
104.798
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၀
1.30725
1.30642
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.92 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30642
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
1.18128
1.17934
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.32 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17934
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၁
1.18312
1.17936
0.00000
0.00000
အမြတ်
14.64 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18312
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
14.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၃၀
1.30896
1.30637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.52 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30896
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၀၃
1.31193
1.30637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.64 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31193
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
1.18434
1.17934
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18434
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17934
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
1.31495
1.30637
0.00000
0.00000
အမြတ်
-34.72 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31495
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-34.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30637
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
0.90299
0.90273
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.16 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90299
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90273
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
1.18735
1.17934
0.00000
0.00000
အမြတ်
-32.44 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18735
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-32.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17934
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၅
0.66661
0.66663
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.48 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66661
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66663
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
0.71177
0.71174
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.28 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71174
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
0.90313
0.90277
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.08 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90313
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90277
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၅၅
1573.44
1615.58
0.00
0.00
အမြတ်
41.89 USD
#GOOG
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1573.44
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
41.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1615.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.19
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၅
1.08168
1.06769
0.00000
0.00000
အမြတ်
173.40 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08168
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
173.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06769
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
2
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၃၁
418.07
425.98
0.00
0.00
အမြတ်
15.32 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
418.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
15.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
425.98
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
104.806
0.000
0.000
အမြတ်
-74.59 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-74.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000