ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
141.837
139.838
0.000
0.000
အမြတ်
-185.72 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.837
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-185.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.838
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၁
142.116
139.838
0.000
0.000
အမြတ်
-211.36 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.116
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-211.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.838
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၅
142.373
139.838
0.000
0.000
အမြတ်
-234.98 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.373
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-234.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.838
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
108.805
0.000
0.000
အမြတ်
-35.10 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-35.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000