ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၁:၄၀
1.47718
1.47561
0.00000
1.46920
အမြတ်
1.26 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.47718
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.47561
အမြတ်ရယူခြင်း
1.46920
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၃၂
73.10040
73.24660
0.00000
80.13834
အမြတ်
2.00 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.10040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.24660
အမြတ်ရယူခြင်း
80.13834
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၄၇
72.70471
73.01780
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.70471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.01780
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၂:၂၁
0.69366
0.69677
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69366
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69677
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၁၂
73.77930
73.24660
0.00000
80.31281
အမြတ်
-7.27 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.77930
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.24660
အမြတ်ရယူခြင်း
80.31281
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၂၃
1.48054
1.47510
0.00000
1.53470
အမြတ်
-4.38 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.48054
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.47510
အမြတ်ရယူခြင်း
1.53470
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၁
73.69000
73.24660
0.00000
80.37804
အမြတ်
-6.05 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.69000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.24660
အမြတ်ရယူခြင်း
80.37804
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၄၂
1.46435
1.47561
0.00000
1.45224
အမြတ်
-18.14 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.46435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.47561
အမြတ်ရယူခြင်း
1.45224
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၂၂
0.74945
0.74209
0.00000
0.75229
အမြတ်
-15.98 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74945
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74209
အမြတ်ရယူခြင်း
0.75229
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၃၅
1.46330
1.47561
0.00000
1.43593
အမြတ်
-19.83 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.46330
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.47561
အမြတ်ရယူခြင်း
1.43593
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၅၃
74.90287
73.24660
0.00000
80.49218
အမြတ်
-22.61 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.90287
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.24660
အမြတ်ရယူခြင်း
80.49218
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၅
75.22536
73.24660
0.00000
80.21498
အမြတ်
-27.02 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.22536
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.24660
အမြတ်ရယူခြင်း
80.21498
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၄
75.79910
73.24660
0.00000
80.03561
အမြတ်
-34.85 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.79910
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-34.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.24660
အမြတ်ရယူခြင်း
80.03561
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၃၅
1.48411
1.47510
0.00000
1.53362
အမြတ်
-7.26 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.48411
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.47510
အမြတ်ရယူခြင်း
1.53362
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၂၆
0.73408
0.74250
0.00000
0.68384
အမြတ်
-9.14 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73408
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74250
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68384
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၄၄
86.311
88.746
0.000
0.000
အမြတ်
-22.11 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
86.311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-22.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
88.746
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၀၇
85.423
88.746
0.000
83.288
အမြတ်
-30.17 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.423
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-30.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
88.746
အမြတ်ရယူခြင်း
83.288
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၃၇
85.785
88.746
0.000
83.346
အမြတ်
-26.89 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.785
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-26.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
88.746
အမြတ်ရယူခြင်း
83.346
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၃
0.72929
0.74250
0.00000
0.68077
အမြတ်
-14.34 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74250
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68077
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၅
0.72721
0.74250
0.00000
0.68145
အမြတ်
-16.59 USD
CADCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72721
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74250
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68145
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၃၀
85.601
88.746
0.000
83.403
အမြတ်
-28.56 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.601
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
88.746
အမြတ်ရယူခြင်း
83.403
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
1.51814
1.47510
0.00000
1.53595
အမြတ်
-69.36 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-69.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.47510
အမြတ်ရယူခြင်း
1.53595
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
0.79961
0.75137
0.00000
0.80852
အမြတ်
-96.48 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.79961
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-96.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75137
အမြတ်ရယူခြင်း
0.80852
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
1.61752
1.58153
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.05 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.61752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.58153
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
1.62188
1.58153
0.00000
1.67443
အမြတ်
-30.32 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.62188
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.58153
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
1.63441
1.58153
0.00000
1.67358
အမြတ်
-39.74 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.63441
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.58153
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67358
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
1.64104
1.58153
0.00000
1.67443
အမြတ်
-89.43 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.64104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.58153
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
121.714
130.915
0.000
115.821
အမြတ်
-167.09 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-167.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.915
အမြတ်ရယူခြင်း
115.821
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
120.345
130.915
0.000
0.000
အမြတ်
-95.98 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-95.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.915
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
120.517
130.915
0.000
0.000
အမြတ်
-94.41 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-94.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.915
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
120.562
130.915
0.000
0.000
အမြတ်
-94.01 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-94.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.915
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
120.600
130.915
0.000
0.000
အမြတ်
-93.66 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-93.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.915
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
0.68512
0.75161
0.00000
0.58751
အမြတ်
-66.49 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75161
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58751
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
0.68150
0.75161
0.00000
0.58523
အမြတ်
-70.11 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-70.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75161
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58523