ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၀၉
1.98502
2.06772
0.00000
1.88072
အမြတ်
-49.90 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၆:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.98502
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-49.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.06772
အမြတ်ရယူခြင်း
1.88072
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၁၈
1.97968
2.06772
0.00000
1.87582
အမြတ်
-53.12 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.97968
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.06772
အမြတ်ရယူခြင်း
1.87582
ရောင်းချမှု
0.02
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၄၅
1.94220
2.06772
0.00000
1.83972
အမြတ်
-151.49 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94220
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-151.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.06772
အမြတ်ရယူခြင်း
1.83972
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၅
1.94038
2.06772
0.00000
1.83489
အမြတ်
-76.84 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94038
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-76.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.06772
အမြတ်ရယူခြင်း
1.83489
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၄:၀၁
1.93372
2.06772
0.00000
1.84166
အမြတ်
-80.85 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93372
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.06772
အမြတ်ရယူခြင်း
1.84166
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၂:၀၉:၁၄
128.510
120.214
0.000
131.990
အမြတ်
-230.58 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၂:၀၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-230.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.214
အမြတ်ရယူခြင်း
131.990