ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၅
1.49174
1.50283
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.81 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.49174
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.50283
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၈
0.70244
0.70382
0.00000
0.67720
အမြတ်
-1.38 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70382
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67720
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၄
86.767
86.760
0.000
0.000
အမြတ်
0.06 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
86.767
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
86.760
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၄၅
0.93061
0.92239
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93061
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92239
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၆
1.47504
1.50283
0.00000
1.43922
အမြတ်
-22.06 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.47504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.50283
အမြတ်ရယူခြင်း
1.43922
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၉
0.69471
0.70382
0.00000
0.67781
အမြတ်
-9.11 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70382
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67781
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၃၄
86.552
86.760
0.000
81.756
အမြတ်
-1.91 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
86.552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
86.760
အမြတ်ရယူခြင်း
81.756
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
0.69590
0.70382
0.00000
0.67910
အမြတ်
-7.92 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69590
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70382
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67910
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၀
86.311
86.760
0.000
81.698
အမြတ်
-4.11 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
86.311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
86.760
အမြတ်ရယူခြင်း
81.698
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၁၂
7.56871
8.16580
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.56871
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.16580
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၀
7.77153
8.16580
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.77153
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.16580
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၀၂
74.78504
77.49940
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.78504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
77.49940
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၂၅
75.29053
77.49940
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.29053
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
77.49940
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၁၇
0.91438
0.92213
0.00000
0.88358
အမြတ်
-8.40 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91438
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92213
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88358
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
0.79961
0.76138
0.00000
0.80404
အမြတ်
-76.46 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.79961
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-76.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.76138
အမြတ်ရယူခြင်း
0.80404
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
1.61752
1.56628
0.00000
0.00000
အမြတ်
-39.02 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.61752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.56628
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
1.62188
1.56628
0.00000
1.67443
အမြတ်
-42.34 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.62188
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-42.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.56628
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
1.63441
1.56628
0.00000
1.67358
အမြတ်
-51.88 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.63441
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.56628
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67358
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
1.64104
1.56628
0.00000
1.67443
အမြတ်
-113.84 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.64104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-113.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.56628
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
121.714
130.346
0.000
115.821
အမြတ်
-158.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-158.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.346
အမြတ်ရယူခြင်း
115.821
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
120.345
130.346
0.000
0.000
အမြတ်
-91.53 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-91.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
120.517
130.346
0.000
0.000
အမြတ်
-89.95 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-89.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
120.562
130.346
0.000
0.000
အမြတ်
-89.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-89.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
120.600
130.346
0.000
0.000
အမြတ်
-89.19 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-89.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
0.68512
0.76159
0.00000
0.58751
အမြတ်
-76.47 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-76.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.76159
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58751
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
0.68150
0.76159
0.00000
0.58523
အမြတ်
-80.09 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.76159
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58523