ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
1.09043
1.09402
1.08040
1.19040
အမြတ်
17.45 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09043
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.08040
အမြတ်
17.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09402
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19040
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
2.00064
1.97622
2.01064
1.90064
အမြတ်
76.04 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.00064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
2.01064
အမြတ်
76.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97622
အမြတ်ရယူခြင်း
1.90064
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၁
108.615
108.477
109.618
98.618
အမြတ်
5.86 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.615
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
109.618
အမြတ်
5.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.477
အမြတ်ရယူခြင်း
98.618
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
1.23285
1.24678
1.22285
1.33285
အမြတ်
69.15 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23285
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.22285
အမြတ်
69.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24678
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33285